I SADA er to professioner samlet i ét selskab for at udnytte synergien mellem dem til at skabe meningsfulde forandringer:

Konsulentvirksomhed
-hvor ideer udvikles til realiserbare koncepter

Filmproduktion
-hvor koncepter visualiseres, så de giver mening for dem som skal skabe forandringerne.

SADA er ejet og drevet af Niels Mikkelsen som selv er både innovationskonsulent og filmmand.